. : Duyurular :  Elif Şafak resmi web sitesi: http://www.elifsafak.com.tr / Elif Şafak’ın twitter adresi: http://twitter.com/Elif_Safak / Facebook: http://www.facebook.com/Elif.Shafak
    Elif Şafak´la yeni kitabı ´Şemspare´yi konuştuk. Şafak, yeni bir romana başlamanın sancıları içinde sorularımızı yanıtladı. ´Bence bir Türk yazarın hiç ama hiç politikayla ilgilenmemek...Devamı >>

  Elif Şafak´ın mart başında çıkan yeni romanı "Aşk" kısa sürede en çok okunanlar arasındaki yerini aldı. Şafak önceki romanlarında olduğu gibi yine toplumsal kuralların, geleneklerin, gö...Devamı >>Değerlendirmeler
Akademik Değerlendirmeler

 

 

Tezler:

 

Weibliche umwurzelung: Die darstellung interkultureller begegnungen in Den werken Von Füruzan, Alev Tekinay und Elif Şafak [Kadının yeni vatan edinme sorunu: Kültürlerarası Karşılaşmaların Füruzan’ın, Alev Tekinay’ın ve Elif Şafak’ın Eserlerinde işlenmesi ]; Jeannette Squires Okur, Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Gürsel Aytaç, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batı Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2007

 

 

 

Elif Şafak’ın romanlarında şahıslar dünyası, Sibel Arzum, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç. Dr. Yaşar Şenler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2006

 

Elif Şafak’ın romanlarında şahıs kadrosu, Ahmet Tural, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güneş, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2006

 

Elif Şafak’ın romanlarında kadın ve eğitim, Ayşe Akdaş, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Tuncer, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2006

 

Elif Şafak’ın romanlarının arketipsel sembolizm açısından incelenmesi, Gökşen Onat, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Tarık Özcan, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2007

 

Elif Şafak’ın romanlarında mekan ögesinin zaman-kişi ve olay bağlamında incelenmesi, Basri Yılmaz, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç. Dr. Müzeyyen Buttanrı, Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2007

 

 

Elif Şafak’ın Romanları Üzerine Bir İnceleme, Burcu ÇALIŞLAR, (Danışman: Yard. Doç. Dr. Vedat KURUKAFA), (Muğla-2004)

 

Elif Şafak’ın romanlarında kültürel unsurlar: (Pinhan, Arif ve Baba ve Piç)/ Hatice Burcu Dönmez; Danışman: A. Cüneyt Issı, Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, 2008.

 

 

 

Bildiriler:

 

Elif Şafak’ın Mahrem’inin Biçemsel Özellikleri ve Çevirmeni Bekleyen Zorluklar, Burçe Kaya, Marmara Üniversitesi Uluslar arası V. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 24-25 Haziran 2005

 

“Tarihsel Roman Tartışmaları Bağlamında Şehrin Aynaları” (Elif Şafak), Ayşegül Utku Günaydın, Genç Eleştirmenler Sempozyumu 7, 08-10 Mayıs 2006

 

Elif Şafak’ın Pinhan Romanında Mevlevîlik izleri Üzerine Bir İnceleme (A Study on Mevlevi Marks in Elif Şafak’s Pinhan) Gülsün KOÇER, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlâna Sempozyumu Bildirileri, Rumi Yayıncılık, [25-28 Mayıs 2006 tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi]

 

Elif Şafak’ın Pinhan Adlı Romanında Kullanılan Anlatım Teknikleri, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Melda ÜNER, Yeditepe Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi II. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyatbilim Kongresi, 07-08 EYLÜL 2006

 

Mahrem, Doğu ve Batı’da Görme-Görülme ve Gösteri Sanatları, Araş.Gör. B. Nihan EREN, Yeditepe Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi II. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyatbilim Kongresi, 07-08 EYLÜL 2006

 

 

 

“Elif Şafak’ın Pinhan Romanında Varoluş Problemi ve İnsanın Kendi iç Dünyasına Yolculuğu”, Gariper, C., Yard. Doç. Dr. - Küçükcoşkun Y., Arş. Gör., 2007 UNESCO Mevlana Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 2-5 Mayıs 2007, Konya, s.477-486.

 

Elif Şafak’ın Bit Palas Romanında Çöplük Olgusu, Temizlik ve Arınma (Isparta), Dr. Cafer Gariper – Yasemin Küçükçoşkun, Türk Kültüründe Temizlik Sempozyumu 21-22 Kasım 2007 Marmara Üniversitesi İstanbul

 

Elif Şafak’ın Bit Palas Romanında Çöp, Çöpev ve Çöplüklerin Murakabe ve Şahsî Arınmada Rolü (Zonguldak), Dr. Şahmurat Arık, Türk Kültüründe Temizlik Sempozyumu 21-22 Kasım 2007 Marmara Üniversitesi İstanbul

 

1990 ve 2000’lerde Kadın Olmak: Oya Baydar, İnci Aral ve Elif Şafak’ın Romanlarında Kadın ve Gündelik Hayat – Özge Soylu Bozdağ (özet), Karaburun Bilim Kongresi 2008, 4 Eylül-7 Eylül 2008 - İzmir

 

 

Makaleler:

 

“Şehrin Aynaları” Romanında “Gölge”nin Gücü, Ebru BURCU, Türkbilig Türkoloji Araştırmaları 2004/7

 

Arketipsel Sembolizm Açısından Elif Şafak’ın “Pinhan” Romanının İncelenmesi, Taner NAMLI, Turkish Studies, Volume 2/4 Fall 2007

 

“Elif Şafak Romanı: ‘Pinhan’ ve ‘Baba ve Piç’ Örneğinde Bir Çözümleme Denemesi”, Onur Bilge KULA, Frankofoni, Ortak Kitap No 19, 2007, s. 483-514.

 

“Hayatla Kurmaca Arasında Elif Şafak’ın Siyah Süt Romanı”, Gariper, C., Yard. Doç. Dr., Küçükcoşkun, Y., Arş. Gör., Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmalar-, nr. 18, Isparta 2007, s. 173-218.

 

“Elif Şafak’ın Siyah Süt Romanında Eşikte, Arafta Kalma İzleği”, Doç. Dr. Alâattin Karaca, Hürriyet Gösteri, Mart, Nisan, Mayıs (İlkbahar) 2008.

 

 

 

 

İzlenme : 17176
Geri Dönmek İçin Tıklayın
www.elifsafak.com.tr      :                                                         © 2006 - 2018 www.elifsafak.us